För hyresgäster

Information till våra hyresgäster

Adressändring

Meddela Skatteverket och Svensk Adressändring om flytt. Se www.skatteverket.se respektive www.adressandring.se för mer information.

Avfallshantering

Hushållsavfall (ej matavfall) slängs i grönt sopkärl som finns utplacerad på respektive fastighet. OBS det gröna sopkärlet är ej till för grovsopor, utan dessa slängs på kommunens återvinningscentral. Sortering av matavfall tillämpas på samtliga våra fastigheter. Bruna matavfallspåsar slängs i brunt matavfallskärl som finns placerad i anslutning till det gröna sopkärlet. Behöver du nya bruna påsar, kontakta din fastighetsförvaltare.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning av lägenhet är ej tillåten utan skriftligt medgivande från hyresvärden.

Avflyttning

Vi kommer gemensamt fram till avflyttningsdatum. I samband med detta görs en besiktning av lägenheten. Skador i lägenheten som inte anses som normalt slitage blir hyresgästen ersättningsskyldig för. Lägenheten skall vid avflyttning vara välstädad och rengjord.

Betalning av hyra

Hyran skall erläggas i förskott enligt hyresavier som skickas ut per post kvartalsvis. Meddela oss om du istället vill ha hyresavierna via e-mail så ordnar vi det.

Elabonnemang

Meddela elnätsbolaget på orten din nya adress så att elavtalet skrivs över från och med inflyttningsdatum. Som hyresgäst väljer du själv din leverantör av elhandel, undantag är Wetterlinsgatan 3 i Falköping där vi som hyresvärd debiterar vidare hushållselen som ett tillägg på hyresavin.

Energibesparingsförslag

  • Reglera rumstemperatur med elementens termostater istället för att vädra
  • Frosta av kyl och frys regelbundet
  • Låt inte vatten rinna i onödan
  • Byt till lågenergilampor

Felanmälan

Enligt hyreslagen är hyresgästen skyldig att anmäla fel och brister till fastighetsägaren. Felanmälan görs direkt till ansvarig fastighetsförvaltare.

Fiber

I de fastigheter där vi har fiber indraget är det upp till varje hyresgäst att teckna sig för fiberabonnemang om så önskas. Ta kontakt med Telia för vidare information.

Hemförsäkring

Hyresgästen ansvarar för att teckna hemförsäkring som ersätter skador och värden i bostaden, exempelvis vid inbrott och brand. Hyresvärdens försäkring täcker ej egendom.

Nycklar

I samband med inflyttning kvitteras nycklar till lägenheten ut. Önskas fler nycklar till lägenheten, kontakta ansvarig förvaltare.

Vitvaror

Vitvaror som kyl/frys/spis/ugn/tvättmaskin/torktumlare skall skötas och vårdas enligt de instruktionsböcker som finns i lägenheten. Saknas instruktionsbok i lägenheten så finns instruktionsböcker att tillgå på respektive tillverkares hemsida.

Uppsägning

Uppsägning av lägenhet skall ske skriftligen till hyresvärden (Kartåsen Fastigheter AB eller Skogsstigen Fastigheter AB) tidigast till månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägningen.

Skötsel och underhåll

Eventuella önskemål om renovering anmäls till fastighetsförvaltare som avgör om åtgärd är nödvändig. Det är ej tillåtet att som hyresgäst utföra renoveringsarbeten själv utan tillåtelse från hyresvärden.